Звернення до Європейського Суду з прав людини

Звернення до Європейського Суду з прав людини.

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод було проголошено Генеральною Асамблеєю Організацій об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.

1997 році Україна приєдналась до Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

Європейський Суд з прав людини приймає заяви від будь – якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного порушення прав, викладених у Конвенції бо Протоколах до неї.

Суд може брати справу до розгляду лише після того, як було вичерпано всі національні засоби правового захисту, згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, і впродовж шести місяців від дати постановлення остаточного рішення на національному рівні.

Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.

У разі необхідності партнери нашої компанії нададуть наступні послуги:

  • Складуть звернення до Європейського Суду з прав людини, допоможуть зібрати докази необхідні для подання до суду